Hướng dẫn import danh bạ từ Gmail trên Email Business

Article ID: 896
Cập nhật gần nhất: 21 Th01, 2022

Sau khi đã chuyển sang sử dụng Email Business, các bạn muốn nhập lại danh bạ từ Gmail qua Email Business. HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn theo các bước sau

Hướng dẫn import danh bạ từ Gmail trên Email Business

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Gmail

Các bạn đăng nhập vào tài khoản Gmail muốn xuất danh bạ

Bước 2: Mở danh bạ từ Google Apps

Chọn Google Apps -> Danh bạ

Bước 3: Xuất danh bạ

Tại cửa sổ bên trái, các bạn chọn Xuất

Bước 4: Chọn định dạng xuất danh bạ

Đầu tiên các bạn chọn danh bạ cần xuất. Sau đó chọn CSV cho Outlook

Sau đó các bạn sẽ nhận được một file với đuôi .CSV .Lưu ý: Các bạn nên nhớ đường dẫn hoặc đặt file tại một nơi dễ thao tác.

Bước 5: Đăng nhập tài khoản Email Business

Các bạn đăng nhập tài khoản Email Business cần nhập danh bạ

Bước 6: Nhập danh bạ trên Email Business

Các bạn chọn Danh Bạ -> Import

Bước 7: Chọn file danh bạ

Các bạn chọn Danh mục rồi sau đó chọn file vừa download từ Gmail

Tiếp theo, các trường sau các bạn có thể để mặc định hoặc chỉnh sửa tuỳ ý.

Bước 8: Kiểm tra danh bạ

Sau khi import thành công sẽ xuất hiện cửa sổ như sau

Như vậy HOSTVN đã hướng dẫn các bạn import danh bạ từ Gmail trên Email Business. Chúc bạn thành công!

Article ID: 896
Cập nhật gần nhất: 21 Th01, 2022
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0