Hướng dẫn import lịch từ Gmail trên Email Business

Article ID: 897
Cập nhật gần nhất: 21 Th01, 2022

Sau khi đã chuyển sang sử dụng Email Business, các bạn muốn nhập lại lịch từ Gmail qua Email Business. HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn theo các bước sau

Hướng dẫn import lịch từ Gmail trên Email Business

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Gmail

Các bạn đăng nhập vào tài khoản Gmail muốn xuất lịch

Bước 2: Mở lịch từ Google Apps

Chọn Google Apps -> Lịch

Bước 3: Xuất lịch

Các bạn chọn Menu -> Cài đặt

Sau đó chọn Nhập và xuất

Chọn xuất để tải lịch xuống máy tính

Sau khi download về máy tính. Các bạn giải nén file vừa cài đặt, khi đó bạn sẽ nhận được một file .ICS các bạn lưu ý file này vì đây là file import lịch

Bước 4: Đăng nhập tài khoản Email Business

Các bạn đăng nhập tài khoản Email Business cần nhập lịch

Bước 5: Nhập lịch trên Email Business

Các bạn chọn Calender -> Import ICS File

Bước 6: Chọn file lịch

Các bạn chọn Danh mục rồi sau đó chọn file vừa download từ Gmail

Bước 7: Kiểm tra lịch 

Sau khi import thành công cửa sổ sẽ xuất hiện lịch mà bạn vừa xuất ở trên Google

Như vậy HOSTVN đã hướng dẫn các bạn import lịch từ Gmail trên Email Business. Chúc bạn thành công!

Article ID: 897
Cập nhật gần nhất: 21 Th01, 2022
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 0