Hướng dẫn khắc phục Wordpress bị kẹt trong chế độ bảo trì

Article ID: 739
Cập nhật gần nhất: 28 Th04, 2021

Khi bạn cập nhật Wordpress hoặc plugin hay themes thì Wordpress có một tính năng khá hay, là trong khi cập nhật sẽ chuyển sang trạng thái bảo trì để tránh ảnh hưởng tới dữ liệu. Để khắc phục vấn đề bị kẹt tại trang bảo trì các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn khắc phục Wordpress bị kẹt trong chế độ bảo trì

Bước 1: Kiểm tra trạng thái đang bảo trì

Website đang ở trong trạng thái bảo trì sẽ hiển thị như sau:

Bước 2: Truy cập vào hosting

Chọn File Manager để tìm tới file bảo trì

Hoặc các bạn có thể kết nối FTP sử dụng phần mềm FileZilla

Bước 3: Xóa file bảo trì

Các bạn truy cập tới thư mục Root của website tìm và xóa file .maintenance

Như vậy Hostvn đã hướng dẫn các bạn khắc phục Wordpress bị kẹt trong chế độ bảo trì.

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 739
Cập nhật gần nhất: 28 Th04, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0