Hướng dẫn khởi động lại window định kỳ

Article ID: 699
Cập nhật gần nhất: 28 Th10, 2020

Khởi động lại windows là một ý tưởng hay cho máy tính sử dụng lâu ngày, bạn có thể thiết lập lịch khởi động lại windows theo bài viết dưới đây

Hướng dẫn khởi động lại window định kỳ

Bước 1: Khởi động Task Scheduler

Trong thanh tìm kiếm của windows, bạn chọn chọn tìm kiếm "Task Scheduler" và click chọn nó trong thanh tác vụ.

Bước 2: Thiết lập lịch khởi động máy định kỳ

- Bấm vào menu Action và sau đó chọn Create Basic task.

- Bạn chọn tên cho tác vụ (ví dụ AutoReboot) và nhấn Next

- Chọn Daily (nếu bạn muốn khởi động lại hàng ngày) và nhấp vào Next

- Nhập thời gian bạn muốn khởi động lại máy tính, đặt lặp lại theo ý muốn của bạn và nhấp vào Next.

- Tiếp theo, bạn chọn vào Start a program và chọn Next.

- Bạn tìm kiếm Browse đến thư mục C:\Windows\System32, tìm kiếm đến tệp Shutdown (.exe) và chọn Open. Thêm /F /R vào Add arguments (optional) và chọn Next.

Hoàn tất, bây giờ máy tính của bạn sẽ tự động khởi động lại vào ngày, giờ và tần suất bạn đã chỉ định, tuy nhiên, bạn nên đóng và lưu lại các tệp tài liệu sau khi sử dụng tránh tình trạng mất tài liệu sau khi khởi động.

Article ID: 699
Cập nhật gần nhất: 28 Th10, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0