Hưỡng dẫn sao chép file lên VPS Windows qua Remote Desktop

Article ID: 537
Cập nhật gần nhất: 15 Th06, 2020

Bạn muốn upload dữ liệu lên VPS window? Bạn muốn tải về dữ liệu từ VPS window?

Bài hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn cách chuyển file từ máy tính cá nhân lên VPS window hoặc ngược lại một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất.

- Mở Remote Desktop Connection từ thanh tìm kiếm của Window

- Chọn tiếp Show Options

- Tìm tab Local Resources và chọn vào More...

- Chọn vào Ổ cứng chứa file bạn cần chia sẻ lên VPS Window

Hoàn tất, sau khi kết nối thành công, bạn sẽ thấy ổ cứng mình chọn xuất hiện trên This PC của VPS và có thể tiến hành thao tác copy dữ liệu sang.

Article ID: 537
Cập nhật gần nhất: 15 Th06, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0