Hướng dẫn khóa nhận/gửi tài khoản email business

Article ID: 743
Cập nhật gần nhất: 10 Th05, 2021

Trong nhiều trường hợp, bạn tạm ngưng sử dụng tài khoản của mình để kiểm tra hoặc không muốn nhận email gửi đến tài khoản đó nữa, bạn có thể tham khảo hướng dẫn:

Hướng dẫn khóa nhận/gửi tài khoản email business

Bước 1: Truy cập vào tài khoản email business trên webmail

Đầu tiên, bạn đăng nhập vào webmail của bạn với đường dẫn mail.domain.com hoặc webmail.domain.com (mặc định khi đăng ký tại HOSTVN), và truy cập vào bằng tài khoản có quyền quản trị cao nhất.

Tiếp theo, bạn chọn đến Domain Settings và tìm đến Accounts và chọn vào tài khoản bạn muốn thiết lập.

Bước 2: Thiếp lập khóa nhận/gửi email

Bạn có thể thiết lập khóa hoặc mở khóa cho tài khoản sử dụng dịch vụ email business theo hướng dẫn như hình dưới đây.

Nếu bạn cần hỗ trợ gì thêm, hãy gửi thông tin đến kythuat@hostvn.net để có được sự hỗ trợ tốt nhất. 

Article ID: 743
Cập nhật gần nhất: 10 Th05, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0