Hướng dẫn bật SSL cho Email Business

Article ID: 741
Cập nhật gần nhất: 10 Th05, 2021

Với một số khách hàng cần nhu cầu bảo mật cho Email Business, cho nên HOSTVN đã có tính năng cài SSL Let's Encrypt và tự động gia hạn. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt SSL sử dụng dịch vụ Email Business tại HOSTVN.

Hướng dẫn bật SSL cho Email Business

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản khách hàng

Các bạn truy cập https://manage.hostvn.net với tài khoản khách hàng.

Bước 2: Chọn Email Business cần bật SSL

Chọn My Services, tìm tới dịch vụ Email Business cần bật SSL.

Bước 3: Cài đặt SSL trên Email Business

Chọn đến mục Manage Service

Tìm đến phần Email, kích chọn Use SSL

Chọn Confirm để xác nhận bật SSL

Sau cài đặt xong sẽ có thông báohình ảnh như sau:

Như vậy HOSTVN đã hướng dẫn các bạn thành công bật SSL cho Email Business

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 741
Cập nhật gần nhất: 10 Th05, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0