Hướng dẫn kiểm tra phiên bản PHP bằng file

Article ID: 960
Cập nhật gần nhất: 24 Th10, 2022

Giới thiệu

Bất kỳ phần mềm nào bạn muốn chạy trên website servers có yêu cầu cụ thể. Ví dụ, WordPress đòi hỏi phiên bản PHP 7.4 trở lên.
Bài viết sẽ hướng dẫn quý khách kiểm tra phiên bản PHP mà website đang sử dụng và thông tin về các tùy chọn và phần mở rộng của phiên bản PHP đang sử dụng.
Việc này cũng hữu dụng để xem giới hạn tài khoản hosting, như là max_execution_time, memory_limit, post_max_size và các thông tin khác.

Hướng dẫn kiểm tra

Truy cập vào hosting, tại nơi mà chứa source code bạn đang đặt để chạy website.

Ví dụ như bạn đang sử dụng CyberPanel và source code đang được đặt tại : /home/user/public_html
Tạo 1 tệp .php là info.php

Sau khi đã tạo xong, các bạn click chuột phải vào File vừa tạo chọn Edit.

Tiếp theo các bạn copy và dán đoạn mã bên dưới vào File info trên.

<?php
   
phpinfo();
   
?> 

Sau khi thêm xong các bạn nhấn Save Changes.

Sau khi đã tạo và thêm đoạn mã vào File info thành công, bây giờ các bạn có thể ra trình duyệt bất kỳ và truy cập theo đường dẫn với cấu trúc: https://ten_website.com/info.php
Tại đây bạn sẽ thấy các thông tin liên quan đến PHP và thông tin máy chủ mà bạn đang sử dụng.

Chúc các bạn thành công.

Article ID: 960
Cập nhật gần nhất: 24 Th10, 2022
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0