Hiển thị folder , file ẩn trên hosting sử dụng Control Cpanel

Article ID: 624
Cập nhật gần nhất: 02 Th08, 2020

Bài viết sẽ hướng dẫn cách hiển thị các file ẩn trong cPanel. Trong quá trình thao tác với Hosting, thông thường với mặc định Hosting sẽ được ẩn các tệp tin về mặt hệ thống và để có thể tìm thấy và thao tác với các tệp tin ẩn bạn cần bật hiển thị tệp tin ẩn trong cài đặt tại trình quản lý tệp tin của mình.

Hiển thị folder , file ẩn trên hosting sử dụng Control Cpanel

Bước 1: Đăng nhập vào hosting

Sau khi các bạn đăng nhập vào Hosting, các bạn nhấn vào mục File manager.

Bước 2: Tích chọn vào mục hiện file ẩn. 

Tiếp theo các bạn nhấn chọn setting, sau đó chọn Show hidden files.

Lưu ý : Ngoài các folder , file các bạn upload lên  và folder .trash (là thùng rác chưá folder , file chúng ta đã xóa) , thì những folder , file ẩn khác như .cagefs .cl.selector .cpanel,…. là cấu trúc của hệ thống host , chúng ta tránh thao tác và xóa để không gây ảnh hưởng đến hosting . 

Article ID: 624
Cập nhật gần nhất: 02 Th08, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0