Hướng dẫn mở cổng(Inbound) Firewall trên Windows 10

Article ID: 724
Cập nhật gần nhất: 24 Th02, 2021

Khi bạn cần cấu hình cho phép mở cổng để bên ngoài truy cập tới PC hoặc Server của bạn. Bạn phải mở cổng Inbound trên Firewall để có thể cho phép bên ngoài truy cập tới cổng đó. Bài viết sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn mở cổng (Inbound) trên Firewall.

Hướng dẫn mở cổng (Inbound) Firewall trên Windows 10

Bước 1: Đến tùy chỉnh Windows Defender Firewall

Các bạn tìm kiếm "Windows Defender Firewall" trong thanh tìm kiếm của Windows 10.

Sau đó chọn Advanced Settings.

Bước 2: Tạo rule mở cổng trên Firewall

Ở phần Inbound Rules, chọn New Rules.

Bước 3: Cấu hình mở port trên Firewall

Trong cửa sổ mới, chọn Port và nhấp vào Next.

Tiếp theo, chọn giao thức muốn áp dụng và cổng muốn mở.

Chọn Allow the connection để cho phép truy cập.

 Tích vào loại mạng bạn muốn áp dụng cho chính sách trên.

Sau đó các bạn nhập tên chú thích (nếu có), cuối cùng chọn Finish để hoàn thành.

Bước 4: Kiểm tra Rules

Sau khi tạo xong bạn sẽ thấy quy tắc mới hiện ra ở cửa sổ Windows Defender Firewall

Chúc các bạn thành công ! 

Article ID: 724
Cập nhật gần nhất: 24 Th02, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0
Also listed in