Hướng dẫn thay đổi port Remote Desktop trên Windows

Article ID: 718
Cập nhật gần nhất: 28 Th01, 2021

Khi bạn kết nối với máy tính thông qua phần mềm Remote Desktop thì sẽ kết nối qua thông qua một cổng xác định (mặc định cổng 3389). Bạn có thể thay đổi cổng kết nối cổng kết nối Remote Desktop qua các bước sau:

Hướng dẫn thay đổi port Remote Desktop

Bước 1: Bật registry editor

Dùng tổ hợp phím (Windows + R), sau đó gõ "regedit.exe"

Bước 2: Truy cập đường dẫn để thay đổi giá trị port

Truy cập đường dẫn sau để thay đổi giá trị port

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber

Bước 3: Sửa đổi thông tin port Remote Desktop

Trên thông số "Port Number", nhấp chuột phải chọn "Modify"

Bước 4: Đổi port Remote Desktop

Chọn ‘Decimal‘ để chuyển đổi format giá trị hiện tại sang số thập phân. Bạn nhập giá trị port Remote Desktop mới. Ví dụ: 1900

Sau đó các bạn có thể kiểm tra bằng cách kết nối Remote Desktop bằng port mới thay đổi.

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 718
Cập nhật gần nhất: 28 Th01, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0