Hướng dẫn quản lý ticket ( yêu cầu hỗ trợ ) trong hệ thống của HOSTVN

Article ID: 275
Cập nhật gần nhất: 11 Th05, 2022

Ngoài việc hỗ trợ trên điện thoại, hỗ trợ trực tuyến trên website hostvn.net thì việc gửi ticket (yêu cầu hỗ trợ) tới HOSTVN là 1 cách để bạn có thể giải quyết được các vướng mắc mình gặp phải khi sử dụng dịch vụ của HOSTVN một cách nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Để quản lý các ticket mà bạn đã gửi hoặc các ticket mà HOSTVN đã gửi cho bạn (để thông báo các thay đổi về dịch vụ, cần cấp thông tin để xử lý vấn đề của khách hàng ...), bạn có thể thực hiện như sau:

Đăng nhập vào trang quản lý Tài khoản khách hàng theo thông tin mà HOSTVN đã gửi về email cho bạn

Tại đây, bạn chọn Hỗ trợ khách hàng, sau đó chọn Hỗ trợ => Quản lý Ticket

Danh sách Ticket của bạn sẽ hiển thị ra

Để xem chi tiết nội dung của Ticket, bạn bấm vào ticket cần xem.

Các ticket sẽ có các trạng thái (Status) như sau:

- Mở: Ticket được mở nhưng chưa bên nào phản hồi.

- Chờ khách xác nhận: Các vấn đề đang xử lí và cần sự xác nhận của khách hàng.

- Answered: Bộ phận liên quan đã phản hồi ticket của Khách hàng, cần Khách hàng kiểm tra và phản hồi lại.

Customer-Reply: Khách hàng đã phản hồi ticket.

- Chờ xử lí: Bộ phận liên quan đã tiếp nhận ticket và cần thời gian để xử lí.

- Đang xử lí: Bộ phận liên quan đã tiếp nhận ticket và đang xử lí.

- Closed: Ticket đã được xử lí xong hoặc quá 3 ngày không bên nào phản hồi, ticket sẽ được tự động đóng lại. Khi đó nếu Khách hàng cần hỗ trợ có thể chủ động mở lại ticket theo HƯỚNG DẪN.

Article ID: 275
Cập nhật gần nhất: 11 Th05, 2022
Lần sửa đổi: 15
Lượt xem: 1781
Tags