Hướng dẫn quản lí các dịch vụ đã đăng kí

Article ID: 314
Cập nhật gần nhất: 11 Th03, 2019

Nếu bạn không nhớ mình đã đăng kí các dịch vụ nào tại HOSTVN, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau đây.

Bạn đăng nhập vào Tài khoản khách hàng 

Chọn phần Quản lí dịch vụ, Danh sách các dịch vụ bạn đã đăng kí sẽ hiển thị ra

Tại danh sách này, bạn có thể nhìn được 1 cách tổng quan các dịch vụ của mình:

- Cột PRODUCT/SERVICE (SẢN PHẨM/DỊCH VỤ): Hiển thị các dịch vụ mà bạn đã đăng kí.

- Cột PRICE (SỐ TIỀN): Giá của dịch vụ bạn đang sử dụng tương ứng với thời gian đăng kí dịch vụ (Giá này chưa bao gồm 10% VAT).

- Cột BILLING CYCLE(THỜI HẠN HỢP ĐỒNG): Thời gian bạn đăng kí dịch vụ.

- Cột NEXT DUE DATE(Hạn thanh toán): Ngày hết hạn của dịch vụ.

- Cột STATUS (Trạng thái): Trạng thái dịch vụ mà bạn đang sử dụng

  • Status Active: Dịch vụ của bạn đang hoạt động.
  • Status Suspended: Dịch vụ của bạn đã hết hạn và bạn cần thanh toán hoặc có thể trong quá trình sử dụng, bạn đã vi phạm Quy định sử dụng dịch vụ tại HOSTVN nên dịch vụ của bạn buộc phải tạm khóa.
  • Status Terminated: Dịch vụ của bạn đã quá thời gian cho phép để thanh toán (Sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn dịch vụ).
  • Status Cancelled: Dịch vụ của bạn đã bị hủy.

Đối với các dịch vụ đang Active, bạn có thể xem chi tiết về dịch vụ của mình bằng cách bấm vào mũi tên ở phía cuối dịch vụ.

 Giao diện sẽ hiển thị ra như sau:

Tại mục này, ngoài việc bạn có thể xem được các thông tin cơ bản về dịch vụ như Ngày hết hạn dịch vụ, Thời gian đăng kí, Chi phí đăng kí.....bạn có thể Đăng nhập ngay vào tài khoản quản lí dịch vụ của mình mà không cần nhớ thông tin đăng nhập bằng cách bấm vào nút Login.

Tại mục Tài khoản dịch vụ, bạn có thể xem được Thông tin đăng nhập vào dịch vụ (bao gồm user và password) và Đổi mật khẩu đăng nhập vào dịch vụ bằng cách nhập mật khẩu mới vào ô Newpassword và nhập lại mật khẩu mới vào ô Confirm New Password sau đó bấm Lưu thay đổi

Tại mục Dịch vụ bổ sung bạn có thể xem được các dịch vụ bổ sung cho dịch vụ của mình như: Băng thông, địa chỉ IP, Dung lượng, RAM.....

 

Chúc bạn Quản lí dịch vụ của mình hiệu quả!

Article ID: 314
Cập nhật gần nhất: 11 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 4
Lượt xem: 37