Hướng dẫn quản lý user trong tài khoản Reseller DirectAdmin

Article ID: 254
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019

Để quản lý các user đã được tạo, bạn chọn List Users:

Trang web hiện ra hiển thị tình trạng của các user, các thông số sử dụng Bandwith, Disk Usage, IP...

Tại đây bạn có các tùy chọn sau:

- Create User: Tạo user

- Delete User: Xóa user đã tạo, giả sử ở đây tôi muốn xóa user hostvn001, sau đó ấn vào Submit.

- Change A User's Password: Thay đổi mật khẩu user, giả sử ở đây tôi muốn đổi mật khẩu của user hostvn001

Ở bảng thống kê các user, bạn có thể xóa, tạm dừng hoặc hủy tạm dừng 1 hoặc nhiều user nào đó.

- Để xóa user bạn tích vào ô vuông ở cột Select và chọn Delete, giả sử ở đây tôi muốn xóa user hostvn001:

- Để tạm dừng 1 hoặc nhiều user đang hoạt động bạn tích chọn ô vuông ở cột Select và chọn Suspend. Bên cạnh là tùy chọn lý do mà bạn tạm dừng (-- Reason:) Các lý do tạm dừng có thể là: Abuse - Lạm dụng tài nguyên, Billing Issue - Chưa thanh toán, Inactive - Không hoạt động, Spam, User Bandwidth - Sử dụng vượt quá băng thông cho phép, User quota - Sử dụng vượt quá dung lượng ổ cứng cho phép. Giả sử ở đây tôi muốn tạm dừng user hostvn001:

Khi bạn tạm dừng cung cấp dịch vụ cho 1 user nào đó thì 1 tin nhắn sẽ được gửi đến tài khoản của user đó, nếu bạn chỉ muốn gửi email để thông báo, tích chọn ô Email Only.

Để kích hoạt 1 user hoạt động trở lại, bạn chọn unsuspend:

Article ID: 254
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 20
Tags