Hướng dẫn tạo user trong tài khoản Reseller

Article ID: 253
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019

Trước khi tạo 1 user mới, bạn nên tạo Package trước, việc tạo package bạn có thể làm theo các bước hướng dẫn ở đây http://

Để tạo một user mới bạn chọn Add New User:

Tiếp đó bạn điền các thông tin cho user này.

Trong đó:

Username: Tên của user, dùng để đăng nhập vào quản lý hosting của user đó.

E-mail: E-mail dùng để liên lạc với user đó, bao gồm việc gửi thông tin về tài khoản và các thông báo từ Reseller.

Enter Password: Đặt mật khẩu cho user.

Re-enter Password: Gõ lại mật khẩu cho user ( cần gõ chính xác với mật khẩu ở trên).

Domain: Tên miền của user.

Use User Package: Chọn gói cho user này.

IP; Chọn IP cho user, nếu không có IP riêng thì user sẽ sử dụng IP của share hosting.

Send Email Notification: Gửi thông tin về tài khoản cho user. Tùy chọn Edit User Message dùng để chỉnh sửa email mà bạn sẽ thông báo cho user này về thông tin tài khoản. Nếu bạn không muốn chỉnh sửa Email thông báo mặc định thì bỏ dấu tích ở tùy chọn này.

Sau đó bạn ấn vào Submit để hoàn thành việc tạo 1 user mới.

Nếu bạn tạo user mà trước đó bạn chưa tạo bất kỳ một package nào hoặc vì một lý do đặc biệt nào đó mà bạn muốn user này có các thông số về Bandwith, Disk space, Mysql Database, FTP... khác với các user còn lại trong hệ thống thì bạn ấn vào Customize:

Trang web hiện ra có giao diện giống hệt với giao diện tạo package, ở đây bạn có thể thiết lập các thông số cho riêng user này. Sau khi đã thiết lập xong, bạn kéo xuống dưới cùng chọn submit để hoàn thành việc tạo user.

Article ID: 253
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 28
Tags