Hướng dẫn remote desktop

Article ID: 250
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019

Từ bàn phím, các bạn ấn tổ hợp phím [Windows] + [R]

Gõ mstsc

Nhập IP Máy chủ/ VPS của bạn và đăng nhập bằng tài khoản quản trị, thông thường là Administrator

Article ID: 250
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 1567
Tags