Hướng dẫn remote desktop

Từ bàn phím, các bạn ấn tổ hợp phím [Windows] + [R]

Gõ mstsc

Nhập IP Máy chủ/ VPS của bạn và đăng nhập bằng tài khoản quản trị, thông thường là AdministratorArticle ID: 250
Cập nhật gần nhất: 02 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 2
VPS (Máy chủ ảo) -> VPS Windows -> Hướng dẫn remote desktop
https://kb.hostvn.net/hung-dn-remote-desktop_250.html