Hướng dẫn sử dụng catch-all email trên Email Business

Article ID: 643
Cập nhật gần nhất: 17 Th08, 2020

Catch-All Email có nhiệm vụ nhận hết những mail gửi đến người nhận không chính xác.

Ví dụ tên email bạn đang sử dụng là kythuat@hostvn.net, có người gửi mail đến kythuat01@hostvn.net (tài khoản không tồn tại) thì chức năng Catch-all Email vẫn sẽ nhận những mail đến này và chuyển hết về kythuat@hostvn.net. 

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn:

Hướng dẫn sử dụng catch-all email trên Email Business

Bước 1: Đăng nhập vào webmail

- Đầu tiên, bạn truy cập vào webmail quản lý dịch vụ của mình (có dạng webmail.domain.com), bạn truy cập vào tài khoản có quyền quản trị cao nhất và tìm đến Domain Setings, chọn đến Accounts.

- Tiếp theo, bạn chọn đến Aliases và click vào New để tạo mới

Bước 2: Cấu hình Catch-All Email

Bảng Alias hiện ra, bạn có thể thực hiện cấu hình Catch-all Email tại đây.

Cuối cùng bạn nhấn Save để hoàn tất, tuy nhiên bạn nên cân nhắc thực hiện cấu hình Catch-all Email vì chức năng này rất dễ bị spam hộp thư.

Article ID: 643
Cập nhật gần nhất: 17 Th08, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0