Hướng dẫn chuyển dữ liệu về gmail

Article ID: 646
Cập nhật gần nhất: 17 Th08, 2020

Bạn có một tài khoản đang sử dụng dịch vụ Email Business tại HOSTVN (hoặc zoho, Gsuite) và bạn muốn chuyển toàn bộ hòm thư của mình sang một tài khoản gmail (hoặc Gsuite) khác. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn chuyển dữ liệu về gmail

Bước 1: Truy cập vào Gmail để cấu hình

- Truy cập vào tài khoản Gmail của bạn, chọn Setting và đi tới Xem tất cả tùy chọn cài đặt

Bước 2: Kích hoạt POP, IMAP

- Tại tab Chuyển tiếp và POP/IMAP, bạn chọn bật chức năng tải POP bật IMAP

Bước 3: Nhập dữ liệu

- Tiếp theo, tại mục Tài khoản và Nhập, bạn chọn vào Thêm tài khoản thư

- Tại cửa sổ mới mở ra, bạn điền vào mail chứa dữ liệu cần chuyển qua.

- Kế tiếp, bạn chọn Nhập email từ tài khoản khác (POP3)

- Tại đây, bạn điền vào thông tin tài khoản chứa dữ liệu và thông tin máy chủ, bạn chọn thêm tài khoản để bắt đầu việc nhập dữ liệu.

Sẽ mất một chút thời gian nếu dữ liệu bạn cần chuyển qua quá lớn, bạn vui lòng chờ để quá trình hoàn tất, chúc bạn thành công.

Article ID: 646
Cập nhật gần nhất: 17 Th08, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0