Hướng dẫn sử dụng File Manager trong Cpanel

Article ID: 512
Cập nhật gần nhất: 25 Th05, 2020

File manager là tính năng quản lý file cho phép chỉnh sửa, liệt kê file trong các thư mục, quản lý file hiệu quả. Ngoài các tính năng cơ bản trên File manager trên cho phép thực hiện nén và giải nén các file trên hosting.

Truy cập vào File Manager trên Cpanel

1. Chỉnh sửa File

Bước 1: Tìm đến file cần chỉnh sửa. Chọn Edit

Bước 2: Các thông số để mặc định, Chọn Edit

Bước 3: Sửa nội dung văn bản. Khi đã thao tác xong chọn Save để lưu nội dung chỉnh sửa

2. Thay đổi tên file hoặc thư mục

Bước 1: Tìm file hoặc thư mục cần đổi tên. Chọn Rename

Bước 2: Nhập tên muốn đổi. Chọn Rename File để lưu tên mới đổi

3. Copy file hoặc thư mục

Bước 1:  Tìm file hoặc thư mục cần Copy. Chọn Copy

Lưu ý: Có thể chọn nhiều file hoặc nhiều thư mục để copy cùng lúc. Bấm tổ hợp phím Crtl + chuột trái

Bước 2: Chọn đường dẫn muốn copy. Chọn Copy File để copy 

4. Nén file hoặc thư mục

Bước 1: Chọn file hoặc thư mục cần nén. Chọn Compress

Bước 2: Chọn định dạng nén. Chọn Compress File để nén 

5. Giải nén một file nén (zip, tar, tar.gz)

Bước 1: Chọn đến file cần giải nén. Chọn Extract 

Bước 2: Nhập đường dẫn để giải nén. Chọn Extract File để giải nén

6. Phân quyền cho file hoặc thư mục

Bước 1: Chọn file hoặc thư mục cần phân quyền. Click chuột phải > Chọn Change Permissions

Bước 2: Tích vào ô vuông để set quyền. Chọn Change Permissions để thay đổi quyền

HOSTVN khuyến cáo bạn nên để các thông số với thư mục là 755 và file là 644

Lưu ý:

  • Thao tác thay đổi quyền:

–  “Read” (Đọc): được biểu diễn bằng số 4.
–  “Write” (Ghi / Chỉnh sửa): được biểu diễn bằng số 2.
–  “Execute” (Thực thi): được biểu diễn bằng số 1.

  • Thay đổi quyền hạn trên các file/thư mục với các đối tượng:

–   “User” – chủ sở hữu của file/thư mục.
–   “Group” – Nhóm mà User là thành viên.
–   “Word”: những người còn lại.

7. Upload file 

Bước 1: Để upload file, chọn  Upload

Bước 2: Chọn Select File để tải file từ máy tính bạn lên Cpanel

Bước 3: Đợi quá trình tải lên hoàn tất

Lưu ý: Kích thước tệp tải lên tối đa: 1GB

Chúc các bạn thành công.

Article ID: 512
Cập nhật gần nhất: 25 Th05, 2020
Lần sửa đổi: 5
Lượt xem: 0