Hướng dẫn block IP (IP Blocker) trên cPanel

Article ID: 518
Cập nhật gần nhất: 04 Th06, 2020

Vì lý do gì đó bạn muốn block 1 IP hay 1 dãy IP không cho phép truy cập vào website của bạn. Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng IP Blocker trên cPanel.

Đầu tiên các bạn đăng nhập vào cPanel tìm đến mục Security và chọn IP Blocker

Ở phần  trong đó:

- Nếu chặn chính xác IP cụ thể, bạn nhập chính xác IP đó. Ví dụ: 192.168.0.1

-Nếu chặn theo dải IP, bạnnhập IP đầu-IP cuối. Ví dụ: 192.168.0.1-192.168.0.40

-Nếu chặn theo Implied Range, bạn nhập IP đầu-miền cuối. Ví dụ: 192.168.0.1-40

-Nếu chặn theo định dạng CIDR, bạn nhập IP/CIDR. Ví dụ: 192.168.0.20/32

-Nếu chặn theo Implies, ta nhập Số.*. Ví dụ: 192.*.*.*

IP có thể là IPv4 hoặc IPv6

Chúc bạn thành công!

Article ID: 518
Cập nhật gần nhất: 04 Th06, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0