Hướng dẫn sử dụng Screen trên Linux

Article ID: 772
Cập nhật gần nhất: 14 Th09, 2021

Screen hay còn được gọi là GNU Screen cho phép bạn mở nhiều cửa sổ shell trong duy nhất một cửa sổ lệnh, nó giữ shell hoạt động trên máy chủ ngay khi cả kết nối từ máy trạm tới máy chủ bị ngắt. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cơ bản về cách sử dụng Screen trên Linux.

Hướng dẫn sử dụng Screen trên Linux

Bước 1: Cài đặt

- Để cài đặt Screen trên Ubuntu, bạn có thể thao tác bằng lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt install screen

- Để cài đặt Screen trên Centos, bạn có thể thao tác bằng lệnh sau:

yum install screen -y

- Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể kiểm tra Screen bằng lệnh

screen --version

Bước 2: Sử dụng Screen

- Bạn có thể bắt đầu tạo một cửa sổ Screen bên trong một terminal bằng lệnh:

screen

Thông thường, để tiện quản lý, bạn có thể gán tên cho screen của mình bằng lệnh

screen -S name

Trong đó giá trị name là tên của screen bạn muốn.

- Để thoát khỏi screen, bạn có thể nhấn tổ hợp phím "Ctrl - a"  "d". Theo đó, bạn có thể thoát ra khỏi screen và truy cập lại ở bất cứ nơi đâu, trong khi các lệnh trong screen vẫn tiếp tục hoạt động trên máy chủ.

- Sau khi thoát khỏi screen, để muốn biết có bao nhiêu cửa sổ screen đang chạy, bạn có thể xem bằng lệnh:

screen -ls

- Để truy cập lại screen, nếu bạn chỉ sử dụng một cửa sổ screen, thì bạn có thể sử dụng lệnh sau:

screen -r

Trường hợp bạn có nhiều cửa sổ screen, hãy thao tác theo lệnh:

screen -x name

- Để tắt một Screen bạn sử dụng dòng lệnh như sau:

screen -S name -X quit

Chúc bạn thành công.

Article ID: 772
Cập nhật gần nhất: 14 Th09, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0