Hướng dẫn kiểm tra thông số INODES đã sử dụng trên VPS

Article ID: 836
Cập nhật gần nhất: 23 Th11, 2021

Inodes là gì?

Inodes là thông số các file hoặc tập tin được lưu trữ trên ổ cứng, thông số này sẽ được giới hạn tùy vào hệ thống cụ thể. Nếu bạn đã sử dụng đến giới hạn inodes, bạn sẽ không còn có thể tạo thêm bất kỳ tập tin hay file nào nữa. Điều này có thể ảnh hưởng tới việc hoạt động của website hoặc báo lỗi các dịch vụ (no space left on device...)

Kiểm tra Inodes trên VPS

Để kiểm tra thông số Inodes đã sử dụng trên VPS, bạn có thể truy cập SSH vào VPS và gõ lệnh:

df -i

Nếu thông số IUse% đạt đến 100%, bạn sẽ không thể tạo thêm tập tin trên hệ thống nữa, để hệ thống hoạt động trở lại, bạn sẽ cần giải phóng thông số inodes. Để kiểm tra xem thư mục nào đang lưu trữ nhiều tập tin nhất, bạn có thể sử dụng lệnh dưới đây:

find / -xdev -printf '%h\n' | sort | uniq -c | sort -k 1 -n

Bạn có thể thay đường dẫn / thành đường dẫn thư mục riêng ví dụ /home để kiểm tra thông số Inodes trong thư mục /home. Chúc bạn thành công.

Article ID: 836
Cập nhật gần nhất: 23 Th11, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0