Hướng dẫn sử dụng SSH trên WordPress hosting

Article ID: 585
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2020

Đây là một cách đơn giản  và cũng là cách khuyên dùng nếu bạn muốn truy cập vào gói dịch vụ Hosting bằng giao thức SSH để sử dụng lệnh bash.

SSH trên share Hosting cPanel sử dụng Terminal

Bước 1: Truy cập vào SSH.

Tại đây bạn có thể tìm đến mục Advanced => Terminal để truy cập vào SSH

Bước 2: Xác nhận đăng nhập vào giao diện SSH

Chọn Terminal trong mục Advanced để truy cập giao diện SSH.

Sau đó sẽ có một thông tin cảnh báo là việc truy cập vào SSH có thể gây ra mất mát, hỏng hóc dữ liệu nếu gõ nhầm lệnh. Bạn nhấp đồng ý để tiếp tục.

Lưu ý: việc sử dụng lệnh SSH sai có thể ảnh hưởng đến dữ liệu.

Và như vậy là bạn đã truy cập vào hosting cPanel của mình theo giao thức SSH thành công và có thể bắt đầu sử dụng lệnh mà bạn muốn. 

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 585
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0