Hướng dẫn sử dụng Bigdump để import Datasbe dung lượng lớn trên cPanel

Article ID: 574
Cập nhật gần nhất: 10 Th07, 2020

Nếu bạn cần phải import cơ sở dữ liệu lớn vào MySQL  trong quá trình chuyển host hoặc từ localhost lên hosting, nhưng gặp lỗi không thể do giới hạn kích thước file của phpMyAdmin.

Với trường hợp trên thì Bigdump là một trong những lựa chọn tốt nhất. HOSTVN xin hướng dẫn các bạn thực hiện restore/import database qua bigdump như sau:

Hướng dẫn sử dụng Bigdump để import Datasbe

Bước 1: Tạo Database và User trên hosting

 Bước 2: Tải script Bigdump

Truy cập vào trang chủ bigdump: https://www.ozerov.de/bigdump/ 

Chọn Download Script bên phải màn hình 

Bước 3: Upload lên hosting

Để upload file lên hosting các bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

 Sau đó giải nén file bigdump.zip

Lưu ý: Các bản upload file và giải nén file bigdump tại thư mục public_html

Bước 4: Sửa thông số db trong file bigdump.php ở trên hosting khớp với thông số db mà bạn đã tạo

Các bạn cần điền các thông số như sau:

Bước 5: Sử dụng bigdump để import database

Các bạn sử dụng trình duyệt và gõ đường dẫn sau: [Tên_domain_củabạn]/bigdump.php.

Lưu ý: Các bạn có thể upload file lên thư mục public_html. Bigdump sẽ tự nhận file sql đó( đúng định dạng .sql)

Chúc các bạn thành công !

Article ID: 574
Cập nhật gần nhất: 10 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0