Hướng dẫn sử dụng tên miền song song - Domain Pointers

Article ID: 329
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019

Để cấu hình 2 hay nhiều tên miền cùng trỏ về 1 website duy nhất, các có thể sử dụng chức năng “Domain Pointers”

Trong giao diện quản lý DirectAdmin, các bạn tìm mục “Advanced Features”, Click “Domain Pointers

1. Thêm tên miền song song

Tại đây, các bạn tiến hành điền tên miền và click “Add” để thêm tên miền song song

Lưu ý: các bạn cần trỏ tên miền vừa thêm về IP của hosting để tiến hành chạy website với tên miền mới. Đường dẫn URL phụ thuộc vào việc cấu hình source trên website

2. Xóa tên miền song song

Chọn tên miền cần xóa và Click “Delete

Article ID: 329
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 57
Tags