Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên directadmin

Article ID: 323
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019

Bước 1: Trên giao diện DirectAdmin tìm "Your Account" và "FTP Managerment"

Bước 2: Click "Create FTP Account"

Điền đầy đủ thông tin và bấm Creat

Article ID: 323
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 33
Tags