Hướng dẫn sửa lỗi gửi email bị nhân đôi trên Outlook

Article ID: 786
Cập nhật gần nhất: 03 Th10, 2021

Nhiều người dùng Email Business trên Outlook gặp lỗi gửi 2 email giống nhau liên tiếp đi, nguyên nhân xảy ra tình trạng này là do đường truyền Internet có vấn đề dẫn tới tình trạng email tự động nhân thêm một file hoặc lỗi kẹt email trên Outlook khiến email bị gửi đi liên tục. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn khắc phục vấn đề này.

Hướng dẫn sửa lỗi gửi email bị nhân đôi trên Outlook

Bước 1: Truy cập vào Outlook

Mở Outlook của bạn, chọn vào File và tìm đến Account Settings.

- Tiếp theo, chọn vào email cần thao tác và chọn Change... để tiếp tục

Bước 2: Cấu hình

Tại Bảng Change Account mở ra, chọn đến More Settings ... để tiếp tục cấu hình.

- Tìm đến tab Advanced và chọn nâng Server Timeouts lên khoảng 2-3 phút (mặc đinh là 1 phút), sau đó nhấn OK Next để hoàn tất. Chúc bạn thành công.

Article ID: 786
Cập nhật gần nhất: 03 Th10, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0