Hướng dẫn thêm Email Business vào ứng dụng windows Mail

Article ID: 813
Cập nhật gần nhất: 28 Th10, 2021

Ứng dụng Windows Mail mặc định trên windows 10 hỗ trợ kết nối email business để quản lý khá hiệu quả, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn:

Hướng dẫn thêm Email Business vào ứng dụng windows Mail

Bước 1: Mở ứng dụng Mail

- Đầu tiên, bạn chọn vào tìm kiếm Mail và mở ứng dụng để bắt đầu tiến hành cài đặt.

- Tại giao diện mở ra, bạn chọn Add Account để thêm tài khoản, sau đó chọn tiếp Advanced setup

- Tại đây, bạn chọn như hình đính kèm để tiến hành cấu hình POP/IMAP cho tài khoản email business của mình

Bước 2: Thiết lập tài khoản Email business

Tại đây, bạn có thể điền thông tin tài khoản và máy chủ dịch vụ đang sử dụng.

Một số thông tin khi cài đặt như sau, chúc bạn thành công.

– Email Address : tên tài khoản email business

User name : tên tài khoản email business

– Password: Mật khẩu của tài khoản email

– Account type: tùy chọn giao thức POP3 hay IMAP4

– Incoming email server : mặc dịnh bạn tại HOSTVN bạn có thể sử dụng imap.domain.com hoặc pop.domain.com (thay domain bằng tên miền của bạn)

Outgoing (SMTP) email server:  smtp.domain.com (thay domain bằng tên miền của bạn)

Article ID: 813
Cập nhật gần nhất: 28 Th10, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0