Hướng dẫn tăng dung lượng file đính kèm trong Outlook

Article ID: 700
Cập nhật gần nhất: 11 Th11, 2020

Mặc định file đính kèm trong Microsoft Outlook 2010 là 20 MB. tuy nhiên nếu bạn cần đính kèm file lớn hơn, bạn có thể tăng giá trị giới hạn này theo bài viết dưới đây.

Hướng dẫn tăng dung lượng file đính kèm trong Outlook

Bước 1: Mở regedit 

Tại thanh tìm kiếm trên Windows, bạn tìm kiếm regedit và chọn vào Registry Editor.

Bước 2: Chỉnh sửa giới hạn gửi file đính kèm

Bạn tìm đến đường dẫn sau (trong đó 15.0 hoặc một số khác tùy phiên bản Outlook bạn sử dụng)

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Preferences

Sau đó, bạn chuột phải vào Preferences và chọn New > DWORD (32-bit) Value

Bạn đặt tên cho file mới tạo là MaximumAttachmentSize, và điền vào ô Value sẽ trở là dung lượng tối đa cho phép đối với file đính kèm trong Outlook (Ví dụ 102400 là 100Mb)

Vậy là bạn đã tăng được dung lượng file đính kèm trong Outlook, tuy nhiên không phải nhà cung cấp dịch vụ ISP nào cũng hỗ trợ file đính kèm với dung lượng lớn, Ví dụ như Gmail chỉ là 25Mb, dịch vụ Email Business tại HOSTVN chỉ hỗ trợ gửi đi file đính kèm dưới 23Mb.

Article ID: 700
Cập nhật gần nhất: 11 Th11, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0