Hướng dẫn thay đổi tên hiển thị trong Outlook

Article ID: 701
Cập nhật gần nhất: 11 Th11, 2020

Việc đổi tên hiển thị của tài khoản email khi sử dụng Outlook là điều cần thiết nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản trên Outlook có cùng tên hiển thị giống nhau. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn:

Hướng dẫn thay đổi tên hiển thị trong Outlook

Bước 1: Truy cập vào cài đặt Outlook

- Tại trang chính của Outlook, bạn tìm đến File và chọn tiếp vào Options

Bước 2: Thay đổi tên hiển thị của tài khoản trong Outlook

- Tại bảng Outlook Options, bạn tìm đến tab Advanced và chọn tiếp vào Send/Receive...

- Tại bảng Send/Receive Groups, bạn chọn Group All Accounts và chọn tiếp vào Edit...

-Tại đây, bạn chọn tiếp vào Account Properties... để thiết lập cho tài khoản

- Tại bảng Internet E-mail Settings, bạn tìm đến tab IMAP E-mail và đổi lại Your Name mà bạn muốn.

Việc đổi tên hiển thị trong Outlook không quá phức tạp, chúc bạn thành công.

Article ID: 701
Cập nhật gần nhất: 11 Th11, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0