Hướng dẫn tạo domain alias trên plesk

Article ID: 642
Cập nhật gần nhất: 17 Th08, 2020

Alias Domain ( hay còn gọi là Parked Domain), không phải là Domain chính nhưng có cấu trúc giống Domain chính. Tức là, khi người dùng truy cập vào Domain chính hay Alias Domain sẽ nhận được nội dung giống nhau.

Hướng dẫn tạo domain alias trên plesk

Bước 1: Đăng nhập và thêm domain alias Hosting

Sau khi các bạn đăng nhập Hosting, tại Websites & Domains chọn  Add Domain Alias như ảnh:

Bước 2: Thêm alias domain 

Tiếp theo các bạn nhập tên miền cần ánh xạ ở mục add a domain alias

Chú thích:

1: Các bạn chọn web service 

2: Xác nhận chọn oke

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 642
Cập nhật gần nhất: 17 Th08, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0