Đặt password bảo vệ thư mục trên Plesk

Article ID: 618
Cập nhật gần nhất: 27 Th07, 2020

Plesk cung cấp tính năng Password Protecting Directories giúp bảo mật và dễ dàng cho việc kiểm soát, quản lý thư mục trên đó.

Bài viết này Hostvn sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mật khẩu cho thư mục trên Plesk.

Đặt password bảo vệ thư mục trên Plesk 

Bước 1: Đăng nhập vào Plesk

Sau khi đăng nhập vào Plesk, các bạn Chọn mục Webiste & Domain > Chọn Password-protected Directories.

Bước 2: Chọn Add Protected Directory 

Các bạn nhấn chọn vào mục Add Protected Directory 

Bước 4: Thiết lập 

Mục “Directory name”  nhập /tên_folder muốn đặt password > Click OK

Bước 3: Tạo user quản trị thư mục 

Các bạn Nhấn vào folder đã tạo vào chọn "add a users". Sau đó điền đầy đủ thông tin user và mật khẩu.

Bước 5: Kiểm tra 

Bạn có thể test lại với link truy cập http://tên_domain/tên_folder_đã đặt_password sẽ hiển thị yêu cầu nhập username / password

Vậy là đã hoàn tất các bước Đặt password bảo vệ thư mục trên Plesk . Chúc các bạn thành công

Article ID: 618
Cập nhật gần nhất: 27 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0