Hướng dẫn tạo rule tường lửa trên Cloudflare để chống DDOS, botnet

Article ID: 979
Cập nhật gần nhất: 21 Th02, 2023

Đầu tiên các bạn cần add tên miền vào Cloudflare theo: https://kb.hostvn.net/huong-dan-su-dung-cloudflare-han-che-tan-cong-tu-choi-dich-vu-ddos-botnet_230.html

1. Tạo Rule chặn truy cập tất cả, và chỉ cho phép một số quốc gia nhất định:

Cụ thể cấu hình các bạn truy cập: Security >> WAF >> Create firewall rule.

2. Tạo Rule lọc bots.

3. Chặn theo IP.

 Khi bị tấn công với số lượng IP ít và đã xác định được chính xác IP tấn công. Chúng ta không nên chặn quốc gia trong trường hợp này vì sẽ ảnh hưởng đến traffic của website.

Như vậy Hostvn cách sử dụng Firewall của Cloudflare để ngăn chặn tấn công DDos một cách hiệu quả.
Chúc các bạn thành công!

Article ID: 979
Cập nhật gần nhất: 21 Th02, 2023
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 0