Hướng dẫn tăng các thông số php qua file .htaccess

Article ID: 963
Cập nhật gần nhất: 08 Th11, 2022

Có rất nhiều cách để bạn thay đổi các thông số trong PHP như tùy chỉnh trực tiếp trong Select PHP Version, file php.ini và  cách hôm nay mình xin hướng dẫn là tùy chỉnh trong file .htaccess. Và để thực hiện bạn làm theo như sau:

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Cpanel và di chuyển đến thư mục chứa mã nguồn

Bước 2: Cấu hình file .htaccess

Vì file này là file ẩn, nên bạn cần thực hiện show các file ẩn lên bằng cách thực hiện như ảnh bên dưới

Nếu bạn chưa có file .htaccess bạn cần thực hiện tạo mới file này bằng cách new file => .htaccess

Mở file .htaccess lên và bạn thêm các dòng sau và lưu lại. Các thông số đều tuỳ chỉnh được nhé

php_value upload_max_filesize 512M
php_value post_max_size 512M
php_value memory_limit 512M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Sau khi thêm hoàn tất bạn kiểm tra lại nhé, có thể kiểm tra bằng file info.php. Tham khảo: Hướng dẫn kiểm tra phiên bản PHP bằng file

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 963
Cập nhật gần nhất: 08 Th11, 2022
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0