Hướng dẫn tạo tài khoản Email trên cPanel

Article ID: 382
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019

Để tạo tài khoản email, các bạn cần đăng nhập vào cPanel theo thông tin mà HOSTVN cung cấp.

Sau đó các bạn chọn "Email Accounts" như hình sau:

Nhập đầy đủ thông tin như hình sau rồi nhấn "Create Account":

Để sử dụng Email, bạn có thể đăng nhập vào đường dẫn: http://tenmiencuaban.com:2095 như hình sau:

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 382
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 21
Tags