Hướng dẫn tạo tài khoản Email trên cPanel

Để tạo tài khoản email, các bạn cần đăng nhập vào cPanel theo thông tin mà HOSTVN cung cấp.

Sau đó các bạn chọn "Email Accounts" như hình sau:

Nhập đầy đủ thông tin như hình sau rồi nhấn "Create Account":

Để sử dụng Email, bạn có thể đăng nhập vào đường dẫn: http://tenmiencuaban.com:2095 như hình sau:

Chúc các bạn thành công!Article ID: 382
Cập nhật gần nhất: 28 Th02, 2019
Lần sửa đổi: 1
Web Hosting -> Hosting Linux -> Hosting cPanel -> Hướng dẫn tạo tài khoản Email trên cPanel
https://kb.hostvn.net/hung-dn-tao-tai-khoan-email-tren-cpanel_382.html