Hướng dẫn thủ tục đăng ký và quy trình kích hoạt tên miền Việt Nam

Article ID: 341
Cập nhật gần nhất: 06 Th07, 2020

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN VIỆT NAM

Bước 1: Kiểm tra tên miền

Quy trình đăng ký tên miền Việt Nam sẽ tuân theo nguyên tắc chung: "Đăng ký trước, cấp phát trước" do đó trước khi đăng ký tên miền bạn cần kiểm tra xem tên miền đó đã có người đăng ký hay chưa? Để kiểm tra tên miền mà bạn muốn đăng ký có thể truy cập vào https://vnnic.vn/whois-information

Lưu ý: Đối với 1 số đuôi tên miền Việt Nam chỉ được phép đăng ký khi bạn đáp ứng đúng, bạn cần chắc chắn rằng mình phù hợp với đối tượng đăng ký của những đuôi tên miền đó.

Bước 2: Đăng ký tên miền

2.1 Đăng ký trên hệ thống của HOSTVN

Sau khi chắc chắn tên miền của bạn ở trạng thái Chưa cấp phát, bạn có thể vào đăng ký tên miền tại đây hoặc liên hệ Nhân viên Kinh doanh hỗ trợ bạn tạo đơn hàng trên hệ thống.

2.2 Chuẩn bị hồ sơ đăng ký tên miền

a, Nếu đăng ký tên miền cho Cá nhân 

  • Bản khai đăng ký tên miền, điền đầy đủ thông tin cá nhân.
  • Bản scan/photo CMND hoặc passport của chủ thể đăng ký tên miền.

b, Nếu đăng ký tên miền cho Cơ quan/ Tổ chức/ Công ty

  • Bản khai đăng ký tên miền điền đầy đủ thông tin Công ty/tổ chức và người liên hệ; có chữ ký của người đại diện và đóng dấu Công ty/tổ chức.(Tải bản khai tại đây)
  • Bản scan/photo Giấy đăng ký kinh doanh và CMND của người đại điện công ty/tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền.

Sau khi có đủ các giấy tờ, bạn đính kèm bản scan trong email và gửi về Phòng Kinh doanh (kinhdoanh@hostvn.net), đồng thời gửi bản cứng có dấu đỏ về cho HOSTVN trong vòng 15 ngày từ ngày tên miền được kích hoạt để tránh việc tên miền bị khóa.

Bước 3:Thanh toán chi phí đăng ký tên miền

Chi phí đăng ký tên miền Việt Nam năm đầu tiên sẽ bao gồm chi phí đăng ký và chi phí duy trì. Từ năm thứ hai trở đi bạn chỉ cần thanh toán phí duy trì hàng năm.

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn thanh toán tại đây để thực hiện thanh toán dịch vụ một cách nhanh chóng.

* MỘT SỐ THÔNG TIN BẠN CẦN LƯU Ý NẾU MUỐN ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN GOV.VN:

Nguyên tắc đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” được quy định chi tiết tại Điều 13 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm bảo các quy định sau:

  • Đối tượng được đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” bao gồm:

+ Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương được quy định tại các Luật về tổ chức Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; các Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

+ Các đơn vị nằm trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan nhà nước quy định tại điểm (a) ở trên.

  • Tên miền “.gov.vn” phải đặt theo tên gọi của cơ quan, đơn vị một cách cụ thể, rõ ràng, dễ phân biệt với tên của các tổ chức khác và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được quy định tại các văn bản ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị đăng ký sử dụng tên miền “.gov.vn”

  • Người chịu trách nhiệm quản lý tên miền “.gov.vn” phải là người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền thuộc cơ quan, đơn vị đăng ký tên miền theo quy định của pháp luật; Bản khai đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” theo mẫu quy định tại Website của các Nhà đăng ký tên miền “.vn” trong nước.

Article ID: 341
Cập nhật gần nhất: 06 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 3
Lượt xem: 49
Attached files