Hướng dẫn thay đổi dung lượng cho user

Article ID: 418
Cập nhật gần nhất: 03 Th08, 2018

Mặc định, các User được khởi tạo sẽ có dung lượng là 1000MB - tương đương với 1GB. Để thay đổi giá trị mặc định này, các bạn tham khảo bài viết hướng dẫn dưới đây:

Trước tiên các bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản Email quản trị (có dạng admin@domain.com). Sau đó lựa chọn Domain Settings (Cài đặt cho tên miền) -> Account (Danh sách người dùng). Sau đó, click vào User muốn thay đổi.

Tiến hành cập nhật thông số Mailbox Size Limit và bấm Save

Chúc quý khách thành công.

Article ID: 418
Cập nhật gần nhất: 03 Th08, 2018
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0