Hướng dẫn thay đổi tên hiển thị khi gửi email

Article ID: 420
Cập nhật gần nhất: 03 Th08, 2018

Để thay đổi tên người gửi giúp cho người nhận dễ dàng nhận biết bạn là ai, đơn vị nào,... Bạn thao tác như sau

Đăng nhập vào webmail của bạn, thông thường sẽ có địa chỉ: webmail.domain.com

Sau khi đăng nhập với tài khoản bạn muốn thay đổi tên hiển thị bạn chọn Settings (Cài đặt) -> Profile (Hồ Sơ)

Tại mục Display Name nhập tên bạn muốn hiển thị sau đó bấm Save

Sau khi thay đổi xong, tên bạn sẽ được hiển thị tại email người nhận như hình sau

From: Hostvn

Article ID: 420
Cập nhật gần nhất: 03 Th08, 2018
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0