Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản DirectAdmin [Cấp độ Admin]

Article ID: 282
Cập nhật gần nhất: 25 Th05, 2019

Để thay đổi mật khẩu bất kỳ tài khoản nào trong DirectAdmin, bạn đăng nhập vào tài khoản admin của DirectAdmin ( là tài khoản có quyền cao nhất trong DirectAdmin). và thao tác như sau

- Đăng nhập vào tài khoản admin, chọn Change Passwords

- Điền username cần thay đổi và điền mật khẩu mới. Sau đó ấn 282

Chúc quý khách thành công.

Article ID: 282
Cập nhật gần nhất: 25 Th05, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 1271