Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Tài khoản khách hàng

Article ID: 313
Cập nhật gần nhất: 12 Th05, 2022

Bạn đăng nhập vào trang https://manage.hostvn.net/clientarea.php

Sau đó bạn chọn Tài khoản khách hàng -> Thay đổi mật khẩu

 

Giao diện thay đổi Mật khẩu sẽ hiện ra, bạn điền mật khẩu vào các ô cần điền

Lưu ý: Để Độ mạnh mật khẩu cao, bạn nên có các kí tự đặc biệt trong mật khẩu. Ví dụ: số, chữ thường, chữ in hoa, các kí tự khác như !, @, #, $, %......

Sau đó bấm Lưu thay đổi.

Như vậy bạn đã thay đổi mật khẩu thành công rồi đó!

Article ID: 313
Cập nhật gần nhất: 12 Th05, 2022
Lần sửa đổi: 4
Lượt xem: 27
Tags