Hướng dẫn thay đổi mật khẩu user database trên hosting Windows

Article ID: 570
Cập nhật gần nhất: 08 Th07, 2020

Khi bạn muốn remote database bằng SQL Server Manager nhưng lại quên mất mật khẩu user của database đó. Bài viết sau HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi mật khẩu user.

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu user database trên hosting Windows

1. Bước 1: Chọn Database ở phía bên phải màn hình

2. Bước 2: Chọn User Manager để quản lý User

3. Bước 3: Chọn User cần đổi mật khẩu

4. Bước 4: Điền thông tin cho User cần thay đổi

Chúc các bạn thành công !

Article ID: 570
Cập nhật gần nhất: 08 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0