Hướng đẫn đổi mật khẩu đăng nhập hosting Plesk

Article ID: 580
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2020

Sau khi có thông tin đăng nhập vào Hosting Window, bạn nên tiến hành đổi lại mật khẩu truy cập vào Plesk theo bài hướng dẫn dưới đây.

Hướng đẫn đổi mật khẩu đăng nhập hosting Plesk

Bước 1: Đăng nhập vào Plesk

Truy cập vào đường dẫn bạn được cung cấp khi đăng ký dịch vụ Hosting Window tại HOSTVN.

Nếu bạn quên mật khẩu của mình, hãy chọn vào Forgot your password? và điền vào email bạn sử dụng để đăng ký dịch vụ. Hệ thống sẽ thay đổi mật khẩu và gửi lại vào email bạn đăng ký tại HOSTVN.

Bước 2: Đổi mật khẩu

Sau khi truy cập được vào Plesk, bạn tìm đến tên tài khoản của mình và click vào Edit Profile

Tại trang My Profile, bạn có thể tiến hành đổi lại mật khẩu cho tài khoản đăng nhập vào Plesk của mình

Vậy là bạn đã hoàn tất đổi mật khẩu đăng nhập vào hosting window của mình. Nếu bạn gặp khó khăn khi thao tác, hãy liên hệ với kỹ thuật tại HOSTVN để có được sự hỗ trợ tốt nhất.

Article ID: 580
Cập nhật gần nhất: 12 Th07, 2020
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0