Hướng dẫn thay đổi mật khẩu VPS Linux

Article ID: 200
Cập nhật gần nhất: 24 Th02, 2018

Sau khi đăng nhập vào SSH thông qua phần mềm putty

Sử dụng command

#passwd

Sau đó nhập mật khẩu theo hướng dẫn

- Chú ý: đối với hệ điều hành Linux, khi bạn gõ mật khẩu sẽ không hiển thị ra bất cứ ký tự nào

Article ID: 200
Cập nhật gần nhất: 24 Th02, 2018
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 4270