Hướng dẫn thay đổi mật khẩu VPS Linux

Sau khi đăng nhập vào SSH thông qua phần mềm putty

Sử dụng command

#passwd

Sau đó nhập mật khẩu theo hướng dẫn

- Chú ý: đối với hệ điều hành Linux, khi bạn gõ mật khẩu sẽ không hiển thị ra bất cứ ký tự nàoArticle ID: 200
Cập nhật gần nhất: 24 Th02, 2018
Lần sửa đổi: 2
VPS (Máy chủ ảo) -> Hướng dẫn thay đổi mật khẩu VPS Linux
https://kb.hostvn.net/hung-dn-thay-di-mat-khau-vps-linux_200.html