Hướng dẫn thay đổi phiên bản ASP.NET

Article ID: 231
Cập nhật gần nhất: 01 Th03, 2019

Để thay đổi phiên bản ASP.NET trên Hosting Windows, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1, Đăng nhập vào trang quản lý Hosting Windows.

win

2. Chọn Websites & Domains => ASP.NET Settings => Change Version

win

win

3. Chọn phiên bản và bấm Apply => Ok

win

Chúc quý khách thành công.

Article ID: 231
Cập nhật gần nhất: 01 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 2
Lượt xem: 1428
Tags