Hướng dẫn thay đổi phiên bản ASP.NET

Để thay đổi phiên bản ASP.NET trên Hosting Windows, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1, Đăng nhập vào trang quản lý Hosting Windows.

win

2. Chọn Websites & Domains => ASP.NET Settings => Change Version

win

win

3. Chọn phiên bản và bấm Apply => Ok

win

Chúc quý khách thành công.Article ID: 231
Cập nhật gần nhất: 01 Th03, 2019
Lần sửa đổi: 2
Web Hosting -> Hosting Windows -> Hướng dẫn thay đổi phiên bản ASP.NET
https://kb.hostvn.net/hung-dn-thay-di-phien-ban-aspnet_231.html