Hướng dẫn thay đổi tên miền chính trên WHM

Article ID: 745
Cập nhật gần nhất: 01 Th06, 2021

Để thay đổi tên miền chính của các hosting trong gói Reseller sử dụng cPanel, các bạn làm theo các bước sau

Hướng dẫn đổi tên miền chính trên WHM

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị WHM

Đăng nhập tài khoản quàn trị WHM 

Bước 2: Sửa đổi tên miền chính

Các bạn tìm đến phần: Modify an Account

Bước 3: Chọn tài khoản cần đổi tên miền chính

Chọn tài khoản đang quản lý tên miền cần đổi. Sau đó chọn Modify để chỉnh sửa

Bước 4: Thay đổi tên miền chính

Để thay đổi tên miền chính, các bạn tìm đến Primary Domain và thay đổi thành tên miền mới, sau đó chọn Save

Như vậy HOSTVN đã hướng dẫn thay đổi thành công tên miền chính trên WHM.

Chúc các bạn thành công!

Article ID: 745
Cập nhật gần nhất: 01 Th06, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0