Hướng dẫn thay đổi dung lượng hosting trên Reseller

Article ID: 785
Cập nhật gần nhất: 03 Th10, 2021

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn điều chỉnh giới hạn dung lượng sử dụng của hosting trên Reseller một cách nhanh chóng.

Hướng dẫn thay đổi dung lượng hosting trên Reseller

Bước 1: Truy cập vào Reseller

- Đầu tiên, bạn truy cập vào trang quản lý Reseller của mình, chọn đến List Accounts

- Tại đây, chọn như hình dưới đến Change Quota để tiếp tục

Bước 2: Tăng/giảm dung lượng cho hosting

Tại đây, bạn có thể tăng hoặc giảm giới hạn dung lượng sử dụng cho hosting theo ý mình, chúc bạn thành công.

Article ID: 785
Cập nhật gần nhất: 03 Th10, 2021
Lần sửa đổi: 1
Lượt xem: 0